EGE ÜNİVERSİTESİ

EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMLARIMIZ

Giyim Üretim Teknolojisi

1. AMAÇ

Türkiye'de küçük işletmelerle 1950'lerden beri faaliyet gösteren giyim üretimi, 1980'den sonra dünya pazarına çok hızlı bir şekilde girmiş ve dünyaya açılmıştır. Bu alanda, son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Kaydedilen bu gelişmeler, gerek yurt içine gerekse yurt dışına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve dış ödemeler dengesine önemli katkılar sağlamaktadır.Giyim üretim teknolojisi alanı, emek-yoğun karakteri nedeniyle on binlerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu alanda yüksek oranda istihdam sağlayan gelişmelerin, toplum refahı üzerinde olumlu etkisi vardır. Giyim üretim teknolojisi alanında, yaklaşık 4 milyon kişi istihdam edilmektedir. Giyim üretim teknolojisi alanında faaliyet gösteren firmalar kendi marka ve koleksiyonlarını yaratmakta ve yüksek katma değerli mallar üretmektedir. Aynı zamanda Ar-Ge ve ürün geliştirmeye yoğunlaşıp hızlı ve aktif pazarlamaya geçerek yurt dışında kendi markası ile dağıtım ve satış kanalları yaratmaktadır. Nitelikli iş gücü ihtiyacı bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından önemli ölçüde karşılanmaktadır.

2. GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

3. EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

4. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

5. BELGELENDİRME

a) Mezun olan öğrenciye Giyim Üretim Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

6. ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler.

6. İSTİHDAM ALANLARI

Tekstil ve Giyim sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.

Moda Tasarım

1. AMAÇ

Tekstil Moda sektörünün küreselleşen dünyada rekabet edebilir konumunu sürdürebilmesi, kendi markası ile yüksek katma değerli ürünler üretmek için özgür tasarım yeteneklerini modaya yönelik ürünlere dönüştürebilen moda tasarımcılarının yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle; Moda Tasarımı Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.

2. GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

3. EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir.

 

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

4. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

5. BELGELENDİRME

a) Mezun olan öğrenciye Moda Tasarımı Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

6. ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler.

7. İSTİHDAM ALANLARI

Moda Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Tekstil Moda Tasarım sektöründe; tasarım ve ürün geliştirme departmanlarında tasarım danışmanı yardımcısı ve marka departman sorumlusunun yardımcısı olarak istihdam edilirler.

Tekstil Teknolojisi

1. AMAÇ

Programın amacı; endüstrinin beklentilerini karşılayan ve lif üretimi, iplik eğirme, kumaş dokunması ve örülmesi ile çeşitli yüzeylerin elde edilmesi, ön terbiye işlemleri sonrası boyama veya baskı ile bu yüzeylerin renklendirilmesi ve son olarak da bitim işlemleri ile istenen tutum özelliklerine ulaşan tekstil mamulünün geçirdiği tüm süreçleri bilen tekstil teknikerleri yetiştirmektir.

2. GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

3. EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

4. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

5. BELGELENDİRME

a) Mezun olan öğrenciye Tekstil Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

6. ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler

7. İSTİHDAM ALANLARI

Tekstil Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Tekstil ve hazır giyim firmalarında İplik üretimi, örme ve dokuma kumaş üretimi, tekstil terbiyesi, üretim organizasyonu, tekstil laborantlığı, kalite kontrol, malzeme satın alma ve planlama gibi alan ve departmanlarda istihdam edilebilmektedirler.