Çerez Örnek
canlı destek

MİSYON VİZYON

MİSYONUMUZ

Tekstil ve Giysi Üretim Endüstrisi için, uzman eğitim kadrosu, güncel ekipmanlarla desteklenmiş, gelişime açık, etik değerleri ön plana alan, uygulamalı eğitim sistemi ile iletişimi güçlü ve başarılı teknikerler  yetiştirmek, aidiyet duygusu ve memnuniyeti artırarak kurumsal kalite kültürünü oluşturmak ve tüm paydaşların sürece katılımını sağlamak, sanayi işbirliği içerisinde araştırma ve projeler geliştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Tekstil ve Giysi Üretim Endüstrisi için ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunan sanayiinin güncel ihtiyaçlarına uygun, çok disiplinli çalışabilen, çözüm üretebilen ve işbirliği yetenekleri güçlü, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmiş, mesleki gerekliliklere uygun bilgi, beceri, davranış ve genel kültüre sahip nitelikli, sürdürülebilir bir yaşam ve çevreye karşı duyarlı tekniker yetiştiren ve konusunda lider bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ