canlı destek

KOMİSYONLAR

 

 

KOMİSYONLAR (04 Haziran 2021 Tarihi itibariyle)

 

Komisyonlar

Öğretim Üye ve Elemanları

1

Web Tasarım ve İnternet Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Cihat Okan ARIKAN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Dr. Öğretim Üyesi Alime Aslı İLLEEZ

Arş. Gör. Esra YARAR

 

2

Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN  (BAŞKAN) 

Prof. Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

 

3

ADEK ve BOLOGNA Komisyonu

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Okşan ORAL

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK  

 

4

Mezunlar ve Rehberlik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi  Alime  Aslı İLLEEZ (BAŞKAN)            

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

Öğr. Gör. İnci BALCI

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN

 

5

Kültür ve Sanat Komisyonu

Öğr. Gör. Şükran TÜMER (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

 

6

Tehlikeli Atık Komisyonu

Prof. Dr. Sevda  ALTAŞ  (BAŞKAN)

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

Doç. Dr. Okşan ORAL

7

İmha Komisyonu

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Cihat Okan ARIKAN

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

 

8

Engelsiz Ege Bilim Temsilcisi

Öğr. Gör. İnci BALCI (BAŞKAN)

Doç. Dr. Okşan ORAL

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

    9

 

Spor Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL  (BAŞKAN)

Arş. Gör. Esra YARAR

 

    10

 

Tanıtım Temsilcisi

Doç. Dr.  Seher PERİNCEK (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ

Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN

Arş. Gör. Esra YARAR

 

 

 

 

 

11

Akademik Birim Danışmanlık Komisyonu

Doç.Dr. Gülşah PAMUK  (BAŞKAN)

Prof.Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

 

12

Birim Kalite Komisyonu             

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN (BAŞKAN)

Prof.Dr. Esra DİRGAR     

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi  Alime Aslı İLLEEZ

Öğr.Gör. Berna AYBARTÜRK

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

 

13

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof.Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

 

14

Sosyal Sorumluluk Projeleri Temsilcisi

Öğr. Gör. İnci BALCI (BAŞKAN)

Doç. Dr. Okşan ORAL

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK 

 

 

15

 

Etik Kurul Komisyonu

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN (BAŞKAN)

Prof. Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

 

16

Değerlendirme ve Seçme Komisyonu (Erasmus Staj hareketliliği)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi  Alime Aslı İLLEEZ

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

 

17

Birim İletişim Koordinatörü

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ