Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU

KOMİSYONLAR

 

 

Komisyonlar

Öğretim Üye ve Elemanları

1

Web Tasarım ve İnternet Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Cihat Okan ARIKAN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

Arş. Gör. Esra YARAR

2

Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)    

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

3

ADEK ve BOLOGNA Komisyonu

Doç. Dr. Gülşah PAMUK (BAŞKAN)

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

4

Sosyal Aktivite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Arş. Gör. Esra YARAR

5

Kültür ve Sanat Komisyonu

Öğr. Gör. Şükran TÜMER (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Arş. Gör. Esra YARAR

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL

6

Proje ve Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

7

Mezunlar ve Rehberlik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ  (BAŞKAN) 

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

Öğr. Gör. İnci BALCI

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN

8

Tehlikeli Atık Komisyonu

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ(BAŞKAN)

Doç. Dr. Seher PERİNCEK  

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

9

İmha Komisyonu

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Cihat Okan ARIKAN

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

10

Engelsiz Ege Bilim Temsilcisi

Öğr. Gör. İnci BALCI (BAŞKAN)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

 

 

11

Spor Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL  (BAŞKAN)

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

12

Tanıtım Temsilcisi

Doç. Dr. Gülşah PAMUK (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

13

Akademik Birim Danışmanlık Komisyonu

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ 

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

14

Birim Kalite Komisyonu             

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ 

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Temsilcisi

15

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ 

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

16

Sosyal Sorumluluk Projeleri Temsilcisi

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Öğr. Gör. İnci BALCI

17

Etik Kurul Komisyonu

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ

18

Değerlendirme ve Seçme Komisyonu

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ 

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

19

Birim İletişim Koordinatörü

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ 

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

20

Ege Üniv-Davranışsal Bağımlılıklar ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Cihat Okan ARIKAN