Çerez Örnek
canlı destek

Commissions

 

 

KOMİSYONLAR (27 Ocak 2022 Tarihi itibariyle)

 

Komisyonlar

Öğretim Üye ve Elemanları

1

Web Tasarım ve İnternet Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Cihat Okan ARIKAN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Arş. Gör. Esra YARAR

2

Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ  (BAŞKAN) 

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ

Prof. Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Doç. Dr. Okşan Oral

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

3

ADEK ve BOLOGNA Komisyonu

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Arş. Gör. Esra YARAR 

4

Mezunlar ve Rehberlik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi  Alime  Aslı İLLEEZ (BAŞKAN)            

Öğr. Gör. İnci BALCI

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

5

Kültür ve Sanat Komisyonu

Öğr. Gör. Şükran TÜMER (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ

Arş. Gör. Esra YARAR

6

Tehlikeli Atık Komisyonu

Doç Dr. Seher PERİNCEK  (BAŞKAN)

Doç. Dr. Okşan ORAL

7

İmha Komisyonu

Doç. Dr. Gülşah PAMUK (BAŞKAN)

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

8

Engelsiz Ege Bilim Temsilcisi

Öğr. Gör. İnci BALCI (BAŞKAN)

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

    9

 

Spor Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL  (BAŞKAN)

Arş. Gör. Esra YARAR

 

    10

 

Tanıtım Temsilcisi

Doç. Dr.  Okşan ORAL  (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Arş. Gör. Esra YARAR

 

 

 

 

11

Akademik Birim Danışmanlık Komisyonu

Doç.Dr. Gülşah PAMUK  (BAŞKAN)

Prof.Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Doç. Dr. Okşan ORAL 

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

12

Birim Kalite Komisyonu             

 Prof.Dr. Esra DİRGAR  (BAŞKAN)  

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi  Alime Aslı İLLEEZ

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

13

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof.Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

14

Sosyal Sorumluluk Projeleri Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi  Alime Aslı İLLEEZ  (BAŞKAN)

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

Öğr. Gör. İnci BALCI 

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ 

 

15

 

Etik Kurul Komisyonu

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ  (BAŞKAN)

Prof. Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

16

Değerlendirme ve Seçme Komisyonu (Erasmus Staj hareketliliği)

Doç. Dr. Okşan ORAL (BAŞKAN)

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ 

Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN

17

Birim İletişim Koordinatörü

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

18

Kariyer Planlama ve Başarı
Koordinatörlüğü Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ (Temsilci)

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Okşan ORAL

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

19

Kariyer Danışmanı (Online)

 
Öğr.Gör. İlknur BADEMCİ
 
Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN
 

20

Yatay Geçiş Komisyonu

Doç.Dr. Gulşah PAMUK (BAŞKAN)

Prof.Dr. Esra DİRGAR

Doç..Dr. Okşan ORAL
 
Doç.Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ
 

21

Birim Faaliyet ve Strateji
Komisyonu ve ORVİKS veri Girişi
Sorumluları
 
Prof.Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)
 
Arş.Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN
 
Arş. Gör. Esra YARAR
 

22

Ege VİDO (Yüksekokul Veri
İzleme/Program Veri İzleme ve
Değerlendirme Ofisi)
Yüksekokul Veri İzleme Değerlendirme Ofisi
 
Doç.Dr.Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ (Müdür)
 
Doç.Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ (Müdür Yard.)
 
Doç.Dr. Gülşah PAMUK (Müdür Yard.)
 
Program Veri İzleme Değerlendirme Ofisi
 
Doç.Dr.Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ (Tekstil Teknolojisi)
 
Arş.Gör. Dr.Elif YILMAZ (Tekstil Teknolojisi)
 
Prof.Dr. Esra DİRGAR (Giyim Üretim Teknolojisi)
 
Arş.Gör.Dr. Esra Zeynep YILDIZ (Giyim Üretim Teknolojisi)
 
Doç.Dr. Okşan ORAL (Moda Tasarımı)
 
Öğr.Gör. Berna AYBARTÜRK (Moda Tasarımı)
 

23

 

 

 

 

 

 

KOMİSYONLAR (27 Ocak 2022 Tarihi itibariyle)

 

Komisyonlar

Öğretim Üye ve Elemanları

1

Web Tasarım ve İnternet Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Cihat Okan ARIKAN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Arş. Gör. Esra YARAR

2

Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ  (BAŞKAN) 

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ

Prof. Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Doç. Dr. Okşan Oral

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

3

ADEK ve BOLOGNA Komisyonu

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Arş. Gör. Esra YARAR 

4

Mezunlar ve Rehberlik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi  Alime  Aslı İLLEEZ (BAŞKAN)            

Öğr. Gör. İnci BALCI

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Arş. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ

5

Kültür ve Sanat Komisyonu

Öğr. Gör. Şükran TÜMER (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ

Arş. Gör. Esra YARAR

6

Tehlikeli Atık Komisyonu

Doç Dr. Seher PERİNCEK  (BAŞKAN)

Doç. Dr. Okşan ORAL

7

İmha Komisyonu

Doç. Dr. Gülşah PAMUK (BAŞKAN)

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

8

Engelsiz Ege Bilim Temsilcisi

Öğr. Gör. İnci BALCI (BAŞKAN)

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

    9

 

Spor Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL  (BAŞKAN)

Arş. Gör. Esra YARAR

 

    10

 

Tanıtım Temsilcisi

Doç. Dr.  Okşan ORAL  (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ

Arş. Gör. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Arş. Gör. Esra YARAR

 

 

 

 

11

Akademik Birim Danışmanlık Komisyonu

Doç.Dr. Gülşah PAMUK  (BAŞKAN)

Prof.Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Doç. Dr. Okşan ORAL 

Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ

12

Birim Kalite Komisyonu             

 Prof.Dr. Esra DİRGAR  (BAŞKAN)  

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi  Alime Aslı İLLEEZ

Yük. Okul. Sek. Raziye SARISALTIK

13

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof.Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ

14

Sosyal Sorumluluk Projeleri Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi  Alime Aslı İLLEEZ  (BAŞKAN)

Doç. Dr. Seher PERİNCEK

Öğr. Gör. İnci BALCI 

Öğr. Gör. Şükran TÜMER

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

Öğr. Gör. İlknur BADEMCİ 

 

15

 

Etik Kurul Komisyonu

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ  (BAŞKAN)

Prof. Dr. Esra DİRGAR   

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

16

Değerlendirme ve Seçme Komisyonu (Erasmus Staj hareketliliği)

Doç. Dr. Okşan ORAL (BAŞKAN)

Prof. Dr. Sevda ALTAŞ 

Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN

17

Birim İletişim Koordinatörü

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ

Doç. Dr. Gülşah PAMUK

18

Kariyer Planlama ve Başarı
Koordinatörlüğü Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Alime Aslı İLLEEZ (Temsilci)

Doç. Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Doç. Dr. Okşan ORAL

Öğr. Gör. Berna AYBARTÜRK

19

Kariyer Danışmanı (Online)

 
Öğr.Gör. İlknur BADEMCİ
 
Arş. Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN
 

20

Yatay Geçiş Komisyonu

Doç.Dr. Gulşah PAMUK (BAŞKAN)

Prof.Dr. Esra DİRGAR

Doç..Dr. Okşan ORAL
 
Doç.Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ
 

21

Birim Faaliyet ve Strateji
Komisyonu ve ORVİKS veri Girişi
Sorumluları
 
Prof.Dr. Sevda ALTAŞ (BAŞKAN)
 
Arş.Gör. Dr. Berna CÜREKLİBATIR ENCAN
 
Arş. Gör. Esra YARAR
 

22

Ege VİDO (Yüksekokul Veri
İzleme/Program Veri İzleme ve
Değerlendirme Ofisi)
Yüksekokul Veri İzleme Değerlendirme Ofisi
 
Doç.Dr.Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ (Müdür)
 
Doç.Dr. Banu ÖZGEN KELEŞ (Müdür Yard.)
 
Doç.Dr. Gülşah PAMUK (Müdür Yard.)
 
Program Veri İzleme Değerlendirme Ofisi
 
Doç.Dr.Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ (Tekstil Teknolojisi)
 
Arş.Gör. Dr.Elif YILMAZ (Tekstil Teknolojisi)
 
Prof.Dr. Esra DİRGAR (Giyim Üretim Teknolojisi)
 
Arş.Gör.Dr. Esra Zeynep YILDIZ (Giyim Üretim Teknolojisi)
 
Doç.Dr. Okşan ORAL (Moda Tasarımı)
 
Öğr.Gör. Berna AYBARTÜRK (Moda Tasarımı)
 

23

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY