Çerez Örnek
canlı destek

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

1. AMAÇ

Programın amacı; endüstrinin beklentilerini karşılayan ve lif üretimi, iplik eğirme, kumaş dokunması ve örülmesi ile çeşitli yüzeylerin elde edilmesi, ön terbiye işlemleri sonrası boyama veya baskı ile bu yüzeylerin renklendirilmesi ve son olarak da bitim işlemleri ile istenen tutum özelliklerine ulaşan tekstil mamulünün geçirdiği tüm süreçleri bilen tekstil teknikerleri yetiştirmektir.

2. GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

3. EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

4. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

5. BELGELENDİRME

a) Mezun olan öğrenciye Tekstil Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

6. ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler

7. İSTİHDAM ALANLARI

Tekstil Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Tekstil ve hazır giyim firmalarında İplik üretimi, örme ve dokuma kumaş üretimi, tekstil terbiyesi, üretim organizasyonu, tekstil laborantlığı, kalite kontrol, malzeme satın alma ve planlama gibi alan ve departmanlarda istihdam edilebilmektedirler.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ