Çerez Örnek
canlı destek

MODA TASARIM

1. AMAÇ

Tekstil Moda sektörünün küreselleşen dünyada rekabet edebilir konumunu sürdürebilmesi, kendi markası ile yüksek katma değerli ürünler üretmek için özgür tasarım yeteneklerini modaya yönelik ürünlere dönüştürebilen moda tasarımcılarının yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle; Moda Tasarımı Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.

2. GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

3. EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir.

 

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

4. YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

5. BELGELENDİRME

a) Mezun olan öğrenciye Moda Tasarımı Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

6. ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler.

7. İSTİHDAM ALANLARI

Moda Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Tekstil Moda Tasarım sektöründe; tasarım ve ürün geliştirme departmanlarında tasarım danışmanı yardımcısı ve marka departman sorumlusunun yardımcısı olarak istihdam edilirler.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ