Çerez Örnek
canlı destek

SIKCA SORULAN SORULAR

KAYIT YENILEME

1) Kayıt yenileme hangi süreler içerisinde yapılır?

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından akademik takvim, her yıl Ağustos ayı içerisinde ilan edilir. (Güz dönemi Eylül ayinin 1 veya 2. Haftası- Bahar dönemi Şubat ayinin 1 veya 2. Haftası)

Öğrenciler her yarıyıl başında, bizzat müracaat ederek en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk 5 is günü içerisinde kayıt yeniletmek ve katkı payını yatırmak zorundadırlar.

 2) Belirlenen sürelerde kaydını yenileyemeyen öğrenciler ne yapabilirler?

Ege Üniversitesi Senatosunca kayıt yenilemeler için ek süre verilirse o süreler içinde kaydını yenileyebilir.

3) Kaydını yeniletmeyen öğrencinin durumu ne olur?

Öğrencinin kayıtlanmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bir dönem kaybetmiş olur. O dönem derslere ve sınavlara alınamadığı gibi, öğrencilik haklarından da yararlanamaz.

İNTERNETTEN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

1) Öğrenim harçları hangi bankaya yatırılacaktır?

Öğrenim harçları, Halk Bankası’nın herhangi bir şubesine online olarak yatırılabilir. Eğer manual olarak harcınızı yatırmış iseniz, EÜ öğrenci işleri daire başkanlığı katkı payı bölümüne dekontunuzu işletmeniz gerekmektedir. 

2) İnternetten kayıt nasıl yapılacaktır?

Bilgisayarınızdan, (http://obys.ege.edu.tr) internet sitesinde kayıt yenileme işlemleri yapılır.

Kayıt yenileme aşamasındaki işlemler http://www.oidb.ege.edu.tr/d-33/kayityenileme.html adresinde verilmiştir. 

3) Kayıtlandığınız derslerde değişiklik yapmak isterseniz ne yapmalısınız?

* Danışmanınız onay verinceye kadar seçtiğiniz dersler üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahipsiniz. Ancak danışmanınız onay verdiyse, kayıt yenileme bitiş tarihine kadar danışmanınızla iletişim kurarak ders değişikliği yapabilirsiniz.

** Kayıt yenilemelerle ilgili sorularınız olursa öncelikle okulumuzun öğrenci işlerine, sonuç alınamıyorsa 311 4092 / 2945 ’dan irtibat kurabilirsiniz.

Ayrıca;

e-mail: kayit@rektorluk.ege.edu.tr

e-mail: kayit1@rektorluk.ege.edu.tr

e-mail: kayit2@rektorluk.ege.edu.tr

adresleri ile irtibat kurabilirsiniz. 

4) Harç miktarının ne kadar olduğu nasıl öğrenilebilir?

Harç miktarları Rektörlük Öğrenci İşleri Harç Bürosu’ndan öğrenilebilir. [0.232.311 21 95] 

5) Öğrenciler kayıt yenilerken en fazla kaç kredilik ders alabilirler?

* Düzenli öğrenciler (regular) için alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı 30’ dur.

** Düzensiz öğrenciler (irregular) için alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı danışmanın onayı ile 42’ ye kadar yükseltilebilir veya 1/3 oranında indirilebilir.

DERSLERDEN MUAFİYET

Emel Akın MYO ikinci üniversite olarak okuyan öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olabilmek için ne yapmalıdırlar?

Eğitim-öğretim yılı başında (ilk 5 gün içinde) Öğrenci işlerine dilekçe ve ekinde sunacağı daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna ait onaylı başarı belgesini ve o dersin içeriğini gösteren onaylı belgelerle ve transkript müracaat edebilirler. (Bu belgeler yönetim kurulunda görüşülerek olumlu veya olumsuz sonuca bağlanır.)

SINAVLARLA ILGILI SORULAR

1) Herhangi bir nedenle sınava girememiş olan öğrenciler, mazeret sınavı hakkını nasıl elde edebilirler?

Mazeretinin sona ermesinden itibaren 5 gün içinde Öğrenci işlerine, dilekçe ve ekinde sunulacak olan mazereti kanıtlayıcı belgelerle (rapor vs.) müracaat edilir. Yönetim Kurulu’nun mazereti uygun görerek belirleyeceği tarihte öğrenci mazeret sınavına alınır.

NOT: Vize ve bütünlemede rapor kabul edilmektedir. Final dönemi rapor kabul edilmemektedir.

2) Yıl içinde yapılan final sınavlarına katılma hakları nelerdir?

- Derse kayıtlanmış olmak

- Teorik derslerin yüzde 70’ine katılmak

- Uygulamalı derslerde uygulamaların yüzde 80’ine katılmak

- Uygulamalarda başarılı olmak

3) Başarı notları nasıl hesaplanmaktadır?

2011-2012 eğitim öğretim yılı final sınavları ile birlikte Öğrenci Bilgi Sistemi yerine yeni Ege Bilgi Yönetimi Sisteminden öğretim üyesi DDS veya BDS sistemlerinden birini seçer.

4) Sınav sonuçlarına itirazlar nasıl yapılabilir?

Sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Dekanlığa dilekçe ile müracaat etmek gerekmektedir.

5) Final Baraj notu nedir?

DDS’de HBP’na karşılık gelen ve başarılı kategorisinde değerlendirilen harf notlarını alabilmek için, öğrenciler final sınavından yüz üzerinden en az 45 almalıdır. HBP, 60 ve daha yüksek olan ancak final sınavında bu baraja takılan öğrenciler “DC”(Başarısız) harf notu ile değerlendirilirler.

ÖĞRENİME ARA VERME İZNİ

  Öğrenime ara vermek için ne yapmak gerekir?

* Dilekçe ile Öğrenci İşlerine müracaat edilerek, öğrenime ara verme iznini gerektirecek mazeretlerin belgelerinin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

** Öğrenime ara vermek için geçerli sayılacak mazeretler yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilmiştir.

TEK DERS

Mezun olabilecek durumda olup, tek dersten başarısız olan öğrencilerin durumları ne olacak?

Bu durumdaki öğrenciler, Emel Akın Öğrenci İşlerine dilekçe ile Güz ve Bahar final sınav başlama tarihleri ve final sınav sonuçlarının ilanı ile müracaat edeceklerdir. Öğrencilerin durumları değerlendirildikten sonra, tek ders sınavına girecek öğrenciler için sınav programı, öğrenci işleri panosunda ilan edilecektir.

ZORUNLU STAJ

Sınıf öğrencilerinin staj yerleri ne zaman açıklanacaktır?

Sınıf her bölüm için bahar döneminde Danışman öğretim elemanları ve/veya koordinatörler tarafından öğrencilere staj konusu ve staj belgelerinin (EK1, EK2, EK3) doldurulması ile ilgili kendilerine bildirilecektir. Staj başvuru formlarının; öğrenci tarafından doldurulup firmalar tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak koordinatörüne teslim etmiş olmalıdır. Staj yapacak öğrenci ilgili formun bir nüshasını okulun öğrenci işlerinden alıp staj yaptığı işyerine teslim edecektir. Staj yapacak bütün öğrenciler okulun web sayfasında belirtilen staj yönergesini okumak ve stajla ilgili belgeleri doldurarak ilgili tarihlerdeki takibini yapmakla yükümlüdürler.

NOT: Konuyla ilgili okulun web sayfasında izlenecek adımlar tablo şeklinde açıkça belirtilmiştir.

 

YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Yatay Geçiş İşlemleri ne zaman yapılır?

Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Temmuz ayı başında ilan edilir.

 

UYGULAMALI EĞİTİM İMKANLARIMIZ NELERDİR?

Uygulamalı Eğitim İmkanlarımız Nelerdir?

Okulumuzun bünyesinde gerçekleştirilmiş olan İZKA Projesi ve benzeri projeler sayesinde hayata geçirilmiş olan, son teknoloji dikiş makinaları ile oluşturulmuş üretim bantlarında öğrencilerimiz üretim sürecini öğrenmekte ve kendi oluşturduğu koleksiyonu konfeksiyon atölyelerinde uygulamalı olarak üretebilmektedir. Tekstil mühendisliği bünyesinde bulunan iplik, dokuma ve örme atölyeleri ile birlikte kimyasal ve fiziksel tekstil muayeneleri için kullanılan laboratuvarlardan faydalanılmaktadır.

Okulumuz bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarında firmaların öncülüğünde desteklenen ve güncellenen sektöre yönelik programlar ile her öğrencinin birebir uygulamalı olarak kullandığı bilgisayarlarda kalıp ve bilgisayarda tasarım dersleri verilmektedir.

Bu eğitimlerin sonucunda öğrencilerimiz uygulamalarını sergileme imkanı bulabilmektedir.

 

OKULUNUZUN SEKTÖRLE İLİŞKİSİ NASILDIR?

Okulumuzun Sektör ile ilişkisi

Emel Akın Meslek Yüksekokulu uzman eğitim kadrosu ve güncel ekipmanlarla desteklenmiş, uygulamalı eğitim sistemi ile iletişimi güçlü, çok disiplinli çalışabilme, çözüm üretebilme ve işbirliği yetenekleri güçlü nitelikli teknikerler yetiştirmektedir. Güncel gelişmeler ve sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitim programı sürekli yenilenen, eğitim seminerleri, sergiler ve workshoplar düzenlenen okulumuzda Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Moda Tasarım ön lisans programları bulunmaktadır.

Uygulamalı eğitim konusunda oldukça başarılı olan okulumuzda, sanayi ile olan işbirliği çalışmalarımız ile öğrencilerimiz henüz okurken iş tecrübesi edinmekte ve mezun olmadan işe girebilmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.

Sektörünün önde gelen firmaları, tasarım alanlarındaki modacıların önde gelen isimleri bölümümüze davet edilerek öğrencilerimizle bir araya getirilmektedir. Bu şekilde öğrencilerimizin interdisipliner bir anlayış geliştirerek, değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, etik ve hukuksal koşullar altında çağdaş yaşam ve modern iş hayatı konusunda donanım edinmesini amaçlamaktayız.

Bu kapsamda okulumuzda sektörün önde gelen isimlerinden Hugo Boss, Türk Yatırım Holding, Üniteks, Roteks gibi tekstil firmaları ile yürütmüş olduğu birden fazla proje bulunmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ