EGE ÜNİVERSİTESİ

EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU

Kayıt Silme- 2017-2018 eğitim yılı itibariyle 4 yılı dolduran öğrencilerin kaydının silinmesi ile ilgili duyuru ve silinen öğrencilerin listesi ektedir.

Kayıt Silme- 2017-2018 eğitim yılı itibariyle 4 yılı dolduran öğrencilerin kaydının silinmesi ile ilgili duyuru ve silinen öğrencilerin listesi ektedir.

http://eamyo.ege.edu.tr/files/eamyo/icerik/Kayit%20Silme%20.pdf

http://eamyo.ege.edu.tr/files/eamyo/icerik/2017-2018%20egitim%20ogretim%20yilinda%20kaydi%20silinen%20ogrenci%20listesi.pdf