canlı destek

Azami Süre Sonunda Kaydı Silinen Öğrencilerin Af Başvuruları Hakkında

Azami Süre Sonunda Kaydı Silinenlerin Af Başvuruları

 

2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrenciler 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren Üniversitemizin ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna 30 gün içinde başvurmaları halinde 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabileceklerdir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ