canlı destek

Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi Ege Plus+

Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi Ege Plus+

 

EÜ EK GELİŞİ ETKİNLİKLERİ KARNESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

DUYURU   

 

Ege Üniversitesi Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Üniversitemiz Senatosu’nun 07.02.2022 tarih ve 3-3 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 

https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/Ek_Gelisim.pdf  yayınlanmıştır.

Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (OBYS) sayfalarında  “Ek Gelişim Karnesi (EGE+) İşlemleri” menüsünden etkinlik veri girişlerini sağlayabileceklerdir.

                                                                                                          EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ