canlı destek

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE YETERLİLİK SINAV TAKVİMİ

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE YETERLİLİK SINAV TAKVİMİ

“EGE ÜNİVERSİTESİ ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI YÖNERGESİ” kapsamında başvuruda bulunacak öğrencilerin aşağıda yer alan maddelere özellikle dikkat etmesi uygun olacaktır.

Genel hükümler

MADDE 5- (2) Geç başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmaz.

(5) Laboratuvar, atölye, tez, bitirme tezi/projesi/tasarımı ve proje gibi uygulamalı dersler için tanınma başvurusu kabul edilmez.

(9) Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programdan veya yaz okulu/özel öğrenci yoluyla yurtiçi/yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarından alarak başarısız olduğu dersler, bu yönerge kapsamında değerlendirilmez.

 

İş yeri ve staj deneyimlerinin portfolyo hazırlama yoluyla tanınması

MADDE 7- (1) Kurumsal yapıdaki iş yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile iş yerlerinde hizmet içi eğitimler suretiyle elde edilmiş kazanımlar için, belgelenmesi halinde, tanınma başvurusu yapılabilir.

(2) Öğrenci, kazanımlar süresince ilgili iş yerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak bulunduğunu belgelemeli ve başvurusunda kazanmış olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde ettiği faaliyetlerini, çalışma-eğitim sürelerini işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış belgeler ile sunmalıdır.

(3)  öğrenciden, kazanımlarının kapsandığı derslerinden muafiyet değerlendirmesi yapılabilmesi için, önceden konusu, alanı ve kapsamı belirlenmiş bir portfolyo hazırlanması istenir

(5) Lisans öğrencilerden kayıtlı olduğu bölüm/program alanında son iki yılda SCI - SCI Expanded - SSCI - AHCI indeksli dergilerde yayınlanmış başlıca yazarı olduğu ya da ilk sırada ismi bulunan öğrenciler, bu kazanımlarının tanınması için başvurabilir. Her bir makale 3 AKTS olmak üzere bu yol ile en fazla 6 AKTS’lik dersten muafiyet yapılabilir.

 

Akredite olmuş veya Üniversitenin ilgili kurullarınca kabul edilen kurumlardan alınan sertifikaların tanınması

(3) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzey (European Computer Driving Licence Basic Level) sertifikasına sahip ön lisans, Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey (European Computer Driving Licence Advanced Level) sertifikasına sahip lisans öğrencileri, başvuru süresi içerisinde onaylı sertifikaları ile başvurmaları halinde kendi ders planlarında yer alan dersten muaf edilebilirler.

              Link ( https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/euoncekiogrenmenintaninmasionergesi.pdf )


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ